Oncologie Netwerk
Midden Gelderland

Missie en visie


Missie

Onze missie is de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met kanker en hun naasten door kwalitatief goede zorg en ondersteuning in hun eigen omgeving. Deze zorg is laagdrempelig, afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften en goed vindbaar. De zorgverleners in het oncologienetwerk kennen en versterken elkaar, zodat optimale zorg en ondersteuning geboden wordt tijdens alle fasen van ziekte en genezing.Visie

Hoe
Om onze missie voor regio Midden Gelderland uit te kunnen voeren zijn de lokale oncologienetwerken opgericht. Deze netwerken bestaan uit gedreven eerstelijns professionals met affiniteit voor en gespecialiseerd in zorg en ondersteuning bij kanker. De netwerken bewaken de kwaliteit van zorg en ondersteuning door middel van vastgestelde kwaliteitscriteria. Ze spelen in op recente ontwikkelingen in de zorg voor mensen met kanker, delen kennis en inspireren elkaar.
Ze kennen elkaar goed wat zorgt voor een laagdrempelige en doelmatige samenwerking.

Het Oncologie Netwerk Midden Gelderland, ONMG, bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale netwerken en heeft als doel de lokale netwerken optimaal te ondersteunen en te faciliteren in het uitvoeren van hun missie.  Denk hierbij aan thema’s als (online) vindbaarheid, kwaliteitsborging, onderzoek, samenwerking met partners zoals ziekenhuis en revalidatiecentra.


Waarom
Per jaar krijgen ongeveer 100.000 mensen te horen dat ze kanker hebben. Het aantal mensen dat leeft met kanker is nog veel groter.
Er worden voortdurend nieuwe en doeltreffendere behandelmogelijkheden ontwikkeld, waardoor de kans op langdurige overleving toeneemt. Veel mensen zullen tegenwoordig door behandeling  van kanker genezen. Anderen zullen moeten leren leven met (de gevolgen van) kanker. Er blijft echter ook een groep, voor wie er (nog) weinig behandelopties zijn en voor wie palliatieve zorg nodig is.
Buiten het ziekenhuis ontwikkelt de zorg en ondersteuning zich in een hoog tempo. Het aanbod van zorg- en dienstverleners is groot en divers. Om van het bestaan hiervan af te weten en de juiste zorg te vinden, is niet vanzelfsprekend.

Deze veranderingen in de populatie, het ziekteverloop en behandelmogelijkheden vragen om een verandering in de zorg. Met de lokale oncologienetwerken en het ONMG sluiten we hierop aan.
Inhoudelijk doordat onze zorg en ondersteuning er vooral op is gericht dat mensen die leven met en na kanker grip krijgen en houden op hun dagelijks leven in brede zin. De gevolgen op lichamelijk en psychisch welbevinden in de thuissituatie, op het werk en in relatie met anderen.

Door ons te verenigen in het ONMG en de lokale netwerken kunnen we de lokaal aanwezige expertise zichtbaar en vindbaar maken voor verwijzers en voor mensen die te maken hebben met kanker.