Oncologie Netwerk
Midden Gelderland

Oncologie Netwerk Presikhaaf

Het Oncologie Netwerk Presikhaaf is een netwerk dat bestaat uit professionele zorgaanbieders, die mensen in de regio Presikhaaf ondersteunt tijdens de verschillende fases binnen het ziekteproces van kanker. In zowel de curatieve fase, herstelperiode, palliatieve fase als in de  terminale fase kunnen disciplines binnen het netwerk mensen met kanker en hun naasten in de regio ondersteunen. Dit netwerk heeft enerzijds als doel dat de zorgverleners rondom de oncologische cliënt op Presikhaaf goed van elkaars competenties en specialisaties op de hoogte zijn en anderzijds dat deze oncologische cliënt gemakkelijker de benodigde zorg kan vinden dichtbij huis of zelfs aan huis. Het netwerk bestaat uit professionals die allen beschikken over de juiste kennis en ervaring op het gebied van oncologische zorg.

Contactpersoon:
Nanne van Cuijk     
06-58969938
presikhaaf@oncologienetwerkmiddengelderland.nl


Apotheker

Bij de apotheker kunt u terecht voor uw medicatie, verbandmiddelen, incontinentiemateriaal, voedingsmiddelen en hulpmiddelen. Wij hebben een bezorgdienst en kunnen indien nodig dezelfde dag leveren. Mocht het niet voorradig zijn, dan wordt het besteld en is het de volgende dag in huis. Wij verzorgen ook chronische medicatie. Wanneer uw medicatie opraakt, zullen wij bij uw huisarts een nieuw recept vragen. Zo komt u nooit zonder medicatie te zitten.

Ook kunt u bij ons terecht voor al uw vragen over medicijnen. Wij beschikken over een uitgebreide en actuele kennis van medicijnen. Zo kunnen we met u en uw arts meedenken over uw medische problemen.

Apotheek Presikhaaf
Gert Jonge Poerink
Volkerakstraat 185
6826 GV Arnhem
026-3612216
info@apotheekpresikhaaf.nl
www.serviceapotheek.nl/presikhaaf

Behandeling
aan huis


Compressiezorg

De compressie therapeut (bandagist) meet therapeutische elastische kousen (steunkousen) voor zowel benen als armen aan. Wij adviseren over verschillende compressiemiddelen, denk daarbij aan compressie hemden, wanneer er sprake is van vochtproblemen in het bovenlichaam. De kousen en compressie hemden beperken de negatieve gevolgen van vaat- en lymfeproblemen en gaan vochtophopingen tegen. De kousen en compressiehulpmiddelen zijn verkrijgbaar in allerlei kleuren. Therapeutische elastische kousen TEK en overige compressiehulpmiddelen worden verstrekt op basis van een verwijzing van de arts.Movetek Compressiezorg  
Nanne van Cuijk
Volkerakstraat 183
6826 GV Arnhem
Rozendaalselaan 34-11
6881 LD Velp
06-58969938
info@movetek.nl
www.movetek.nl

Behandeling
aan huis
Ergotherapie

De ergotherapeut richt zich op het effect van de ziekte op het dagelijkse leven. Uitgangspunt is het mogelijk maken van de voor u belangrijke activiteiten. We kijken hierbij naar u als persoon, de activiteit en de omgeving waarin de activiteit wordt uitgevoerd. U leert hoe u meer kunt doen met minder energie en pijn, door activiteiten bijvoorbeeld anders te doen of inspanning en rust beter af te wisselen. Verder geven we advies over woningaanpassingen en de inzet van hulpmiddelen.
Daarnaast is er aandacht voor de mantelzorger om overbelasting te voorkomen. We kijken naar wat de mantelzorger kan doen om u te ondersteunen in uw dagelijkse handelingen.
Samen wordt de afweging gemaakt hoe dit voor u beiden op een efficiënte en comfortabele manier, kan worden uitgevoerd.
Toegang Ergotherapie
Jeannica Ezendam
Zorgplein Geitenkamp
Geitenkamp 34
6823 HE Arnhem
026-3511541
jeannica@toegangergotherapie.nl
info@toegangergotherapie.nl
www.toegangergotherapie.nl

Behandeling
aan huis

Diëtetiek

De diëtist is dé specialist op het gebied van voeding en diëten. Wanneer u de diagnose kanker heeft of heeft gehad, kunnen er veel vragen ontstaan over wat u wel en niet zou kunnen eten. Vaak kunt u zelf iets bijdragen aan uw gezondheid door op uw voeding te letten: een goede voeding kan vaak invloed hebben op de behandeling en het genezingsproces. Er zijn echter ook dingen die u beter niet kunt doen.

Verder kunnen er tijdens de behandeling klachten optreden zoals slikklachten, maagdarmklachten, smaakverlies, misselijkheid, aankomen of juist afvallen. Een deel van de klachten komt natuurlijk door behandelingen zoals bestraling en medicatie, maar dieetadviezen die op uw situatie zijn toegespitst kunnen de klachten verlichten en u ondersteunen.
Diëtistenpraktijk Vitasens    
Gerda Wilhelm (Diëtiste)
Volkerakstraat 185
6826 GV Arnhem
Onder de linden 21-7
6822 KG Arnhem
026-3513514
dietist@vitasens.nl
www.vitasens.nl

Behandeling
aan huis
Fysiotherapie

De fysiotherapeuten in de oncologie netwerken zijn gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met en na de behandeling van kanker. Veel voorkomende klachten die bij kanker op kunnen treden zijn pijn, vermoeidheid, verminderde beweeglijkheid van gewrichten, verlies van uithoudingsvermogen/spierkracht en een verminderde balans. De fysiotherapeut kan u helpen om op uw niveau fit te worden en te blijven. De fysiotherapeut behandelt ook de klachten die u kunt krijgen als gevolg van de behandelingen denk hierbij aan oedeem, verminderde spierkracht, stijve gewrichten, stug littekenweefsel, vermoeidheid en pijn in je lichaam. In de behandeling kunnen onder andere mobiliserende technieken, oefentherapie, massagetherapie, compressietherapie, ontspanningstherapie ingezet worden om behandeldoelen te bereiken.Het Fysiotherapeutisch Instituut
Volkerakstraat 179
6826 GV Arnhem
www.fysio-instituut.nl

Marlies van der Haar
(Oedeem Fysiotherapeut)
06-10973955 / 026-3610057
marlies@fysio-instituut.nl

Jos van Leeuwen
(Psychosomatisch Fysiotherapeut)
026-3610057
jos@fysio-instituut.nl

Monique Kuhlmann
(Oncologie Fysiotherapeut)
06-46612232 / 026-3610057
monique@fysio-instituut.nl

Behandeling
aan huis


Geestelijke verzorging

De geestelijke verzorger biedt een professioneel luisterend oor voor levens- en zingevingsvragen. Een gesprek met een geestelijk verzorger helpt u om op verhaal te komen, daar waar nodig te zoeken naar zingeving en het hernieuwen van krachtbronnen om draagkracht en levensvreugde te ondersteunen. De geestelijke verzorger biedt tevens begeleiding bij rouw- of verliesverwerking. Er is veel kennis en ervaring in het bieden van stervensbegeleiding en het begeleiden van existentiële en levenseinde vragen.

Parago
Marianne Brussel
(Geestelijk Verzorger)
St. Elisabethshof 201
6812 AX Arnhem
06-12252017
marianne.brussel@parago.nl
www.parago.nl

Behandeling
aan huis


Hospice

Een hospice is een zorginstelling die zich gespecialiseerd heeft in palliatieve zorg. Deze hospicevoorzieningen zijn bedoeld voor mensen die in hun laatste weken of maanden, om wat voor een reden dan ook, niet thuis of in het ziekenhuis kunnen/willen verblijven.
Hospice de Baroktuin Regina Pacis
Velperweg 158, Arnhem
026-3847400
info@attentzorgenbehandeling.nl
www.attentzorgenbehandeling.nl

Ingeborg Tersteeg
(Palliatief Verpleegkundige)
i.tersteeg@attentzorgenbehandeling.nl


 

Huisartsenzorg

De huisarts heeft een belangrijke rol in de verschillende fasen van het (oncologisch) zorgtraject als continue factor en gesprekspartner voor de oncologische cliënt. In overleg met u kan de huisarts u binnen de huisartsenpraktijk doorverwijzen naar een praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH).
Als er geen behandelmogelijkheden meer zijn, zetten we ons in om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te waarborgen.


Kadiriye Moerkens-Kocabas
Praktijkverpleegkundige huisartsenzorg
kmoerkens@ezorg.nl

Huisartsenpraktijk Presikhaaf              Volkerakstraat 183
6826 GV Arnhem
026-3844333
Ma, di en do van 08.00–17.00 uur             
huisartsenpraktijkpresikhaaf.onzehuisartsen.nl


Huisartsenpraktijk Med Ar       Velperbuitensingel 15a
6828 CV Arnhem
026-3510990
Wo van 08.00–17.00 uur  
huisartsenmedar.onzehuisartsen.nl


Logopedie

De logopedist houdt zich bezig met problemen bij het spreken, slikken of ademhaling ten gevolge van bijvoorbeeld bestraling, hersentumor of operatie in het hals- keel- of neusgebied. Wij geven begeleiding bij de uitspraak, denk daarbij aan de beweeglijkheid van de lippen, tong en de kaak en het stemgebruik. Bij een taalprobleem traint de logopedist de woordvinding, het overbrengen van een boodschap en/of het begrijpen van de taal. Bij het moeilijk slikken of het verslikken geeft de logopedist slik instructie en adviezen. Bij benauwdheid of kortademigheid kan de logopedist u ademoefeningen geven die ingezet worden in het dagelijks leven.


LogopedieTOP
Laura Keultjes
IJsselburcht 3
6825 BS Arnhem
026-3648843
Laura.keultjes@logopedietop.nl

info@logopedietop.nl
www.logopedietop.nl

Behandeling
aan huis


Oedeemtherapie

De oedeemfysiotherapeut of huidtherapeut kan u behandelen wanneer u beperkt wordt door lymfoedeem. Oedeem is een overmatige ophoping van vocht in weefsel en ontstaat door een verstoord evenwicht in aan- en afvoer van vocht. Door het oedeem is het desbetreffende lichaamsdeel vaak moeilijker te bewegen en voelt zwaar aan.

Lymfoedeem ontstaat vaak als gevolg van een operatie waarbij lymfevaten en lymfeklieren worden beschadigd of (gedeeltelijk) verwijderd of door bestralingstherapie. Tijdens de behandeling van oedeem kan de oedeemfysiotherapeut of huidtherapeut gebruik maken van massage technieken zoals manuele lymfedrainage, oedeemtherapie, bindweefseltechnieken, compressietherapie, zwachtelen, tapen, ademhalings-/ontspanningsoefeningen en oefentherapie.Het Fysiotherapeutisch Instituut
Volkerakstraat 179
6826 GV Arnhem
www.fysio-instituut.nl

Marlies van der Haar
(Oedeem Fysiotherapeut)
06-10973955 / 026-3610057
marlies@fysio-instituut.nl

Monique Kuhlmann
(Oedeem Fysiotherapeut)
06-46612232 / 026-3610057
monique@fysio-instituut.nl

Behandeling
aan huis


Fysiotherapie Overbeek
Claudia Overbeek
(Oedeem fysiotherapeut)
IJsselburcht 3
6825 BS Arnhem
06-39531739     
info@fysiotherapie@overbeek.nl
www.fysiotherapieoverbeek.nl

Behandeling
aan huis


Oefentherapie Cesar en Mensendieck

De oefentherapeut Cesar - Mensendieck helpt u bij het verbeteren van de individuele houdings- en bewegingsgewoonten. Als u uw lichaam verkeerd gebruikt of belast ontstaat een sterk verhoogde kans op klachten aan het bewegingsapparaat.
De oefentherapeut kijkt naar de verbanden tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoonten en stelt met u een behandelprogramma samen. U krijgt inzicht in de reactie van uw lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen. U kunt preventief aan de slag met adviezen en oefeningen tijdens en na kanker. Ook slaapproblemen kunnen door behandeling bij de oefentherapeut verminderen.
Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw mogelijkheden. En dat u leert wat u zelf kunt veranderen om u beter te voelen. U krijgt weer vertrouwen in uw eigen lichaam zodat u uw dagelijkse activiteiten, werk, sport en sociale contacten weer zoveel mogelijk kunt oppakken.

Oefentherapie Cesar Presikhaaf
Monique Donderwinkel (Oefentherapeut Cesar)
IJsselburcht 3, 6825 BS Arnhem
06-83090443 / 026-3614005
cesarpresikhaaf@gmail.com
www.oefentherapiecesarpresikhaaf.nl

Behandeling
aan huis


Wijkverpleging/Thuiszorg

De wijkverpleegkundige ondersteunt u in uw eigen, vertrouwde omgeving als dat nodig is met thuiszorg, nachtzorg en gespecialiseerde zorg. Wij bieden oncologische en palliatieve zorg in nauw contact met huisarts en specialist. Er is ook gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding beschikbaar als u geen hulp nodig heeft bij de persoonlijke zorg. Zo zorgen wij voor passende zorg waarmee u uw leven zoveel als mogelijk kunt voortzetten zoals u wenst. U bespreekt met uw wijkverpleegkundige wat u nodig heeft en wat de mogelijkheden zijn. Voor uzelf maar ook ter ondersteuning van uw dierbaren. Wij kunnen bij u thuis advies, informatie en voorlichting geven met betrekking tot vragen over uw ziekteproces op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak.


Attent Zorg en Behandeling
Velperweg 158
6824 MD Arnhem
026-3845276
www.attentzorgenbehandeling.nl

Ans Visser (Verpleegkundige)
a.vankrieken@attentzorgenbehandeling.nl

Ingeborg Tersteeg
(Palliatief Verpleegkundige)
itersteeg@attentzorgenbehandeling.nl

Esther van Maaren
(Wijkverpleegkundige)
06-51377945
e.veerbeek@attentzorgenbehandeling.nl

Behandeling
aan huis


Thuiszorg Groot Gelre
Rosendaalseweg 485
6824 KK Arnhem
026-3639223
www.thuiszorggrootgelre.nl

Ciska Zerstegen (Verpleegkundig Specialist Palliatieve Zorg)
06-10445993
c.zerstegen@thuiszorggrootgelre.nl

 

Behandeling
aan huisZorg en Welzijn Arnhem
Özlem Geçol-Özyürek (Algemeen Directeur)   
Kramersgildeplein 1
6826 KM Arnhem
06-1130220
info@zorgenwelzijnarnhem.nl
www.zorgenwelzijnarnhem.nl

Behandeling
aan huis