Oncologie Netwerk
Midden Gelderland

Oncologie Netwerk Bemmel

Het Oncologie Netwerk Bemmel e.o. bestaat uit zorgverleners die samenwerken in de eerstelijns zorg in Bemmel en omstreken. Wanneer u of uw naaste met kanker te maken krijgt verandert uw leven drastisch en in een korte tijd. Vaak hebt u met meerdere zorgverleners te maken en is goede samenwerking van belang. De deelnemende zorgverleners hebben ervaring in het begeleiden van oncologische cliënten en zijn op de hoogte van elkaars werkwijze. Zo kan samen met u alle noodzakelijke behandelingen goed op elkaar afgestemd worden.


Oncologische cliënten en hun familie kunnen gebruik maken van de diensten van dit Netwerk.

Contactpersoon:
Ilse Teunissen
0481-461624
Bemmel@oncologienetwerkmiddengelderland.nl


Compressiezorg

De compressiespecialist (bandagist) meet therapeutische elastische kousen (steunkousen) voor zowel benen als armen aan. Wij adviseren over verschillende compressiemiddelen, denk daarbij aan compressie hemden, wanneer er sprake is van vochtproblemen in het bovenlichaam. De kousen en compressie hemden beperken de negatieve gevolgen van vaat- en lymfeproblemen en gaan vochtophopingen tegen. De kousen en compressiehulpmiddelen zijn verkrijgbaar in allerlei kleuren. Therapeutische elastische kousen TEK en overige compressiehulpmiddelen worden verstrekt op basis van een verwijzing van de arts.Movetek Compressiezorg
Nanne van Cuijk
Dorpsstraat 30A
6681 BN Bemmel

Rozendaalselaan 34-11
6881 LD Velp
06-589 699 38
info@movetek.nl
www.movetek.nl

Behandeling 
aan huis

Diëtetiek

De diëtist is dé specialist op het gebied van voeding en diëten. Wanneer u de diagnose kanker heeft of heeft gehad, kunnen er veel vragen ontstaan over wat u wel en niet zou kunnen eten. Vaak kunt u zelf iets bijdragen aan uw gezondheid door op uw voeding te letten: een goede voeding kan vaak invloed hebben op de behandeling en het genezingsproces. Er zijn echter ook dingen die u beter niet kunt doen. 

Verder kunnen er tijdens de behandeling klachten optreden zoals slikklachten, maagdarmklachten, smaakverlies, misselijkheid, aankomen of juist afvallen. Een deel van de klachten komt natuurlijk door behandelingen zoals bestraling en medicatie, maar dieetadviezen die op uw situatie zijn toegespitst kunnen de klachten verlichten en u ondersteunen.

Diëtistenpraktijk Nutri-Salud
Jina Arias Saumeth
Karstraat 22
6681 LB Bemmel
06-34434415
info@nutri-salud.nl
www.nutri-salud.nl

Behandeling 
aan huis


Ergotherapie

De ergotherapeut richt zich op het effect van de ziekte op het dagelijkse leven. Uitgangspunt is het mogelijk maken van de voor u belangrijke activiteiten. We kijken hierbij naar u als persoon, de activiteit en de omgeving waarin de activiteit wordt uitgevoerd. U leert hoe u meer kunt doen met minder energie en pijn, door activiteiten bijvoorbeeld anders te doen of inspanning en rust beter af te wisselen. Verder geven we advies over woningaanpassingen en de inzet van hulpmiddelen.
Daarnaast is er aandacht voor de mantelzorger om overbelasting te voorkomen. We kijken naar wat de mantelzorger kan doen om u te ondersteunen in uw dagelijkse handelingen.
Samen wordt de afweging gemaakt hoe dit voor u beiden op een efficiënte en comfortabele manier, kan worden uitgevoerd.

Ergo Advies KAN!
Koen Aarntzen
Teselaar 6F
6681 BG Bemmel
06-40429542
info@ergoadvieskan.nl
www.ergoadvieskan.nl

Behandeling 
aan huis


Fysiotherapie

De fysiotherapeuten in de oncologie netwerken zijn gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met en na de behandeling van kanker. Veel voorkomende klachten die bij kanker op kunnen treden zijn pijn, vermoeidheid, verminderde beweeglijkheid van gewrichten, verlies van uithoudingsvermogen/spierkracht en een verminderde balans. De fysiotherapeut kan u helpen om op uw niveau fit te worden en te blijven. De fysiotherapeut behandelt ook de klachten die u kunt krijgen als gevolg van de behandelingen denk hierbij aan oedeem, verminderde spierkracht, stijve gewrichten, stug littekenweefsel, vermoeidheid en pijn in je lichaam. In de behandeling kunnen onder andere mobiliserende technieken, oefentherapie, massagetherapie, compressietherapie, ontspanningstherapie ingezet worden om behandeldoelen te bereiken.

Fysiotherapiepraktijk Gendt
Laura de Haas
Markt 5, 6691 BK Gendt
O481-421540
info@fyisotherapiegendt.nl
www.fysiotherapiegendt.nl

Behandeling 
aan huis


Huidtherapie 

De huidtherapeut kan u helpen bij vocht(lymfoedeem), verhardingen(fibrose) in de huid, pijn, litteken klachten en bewegingsbeperkingen. Wij maken gebruik van massagetechnieken zoals manuele lymfdrainage, bindweefsel- en fascie technieken. Daarnaast richten we ons op zelfmanagement; denk hierbij aan zelfmassage, huidverzorging, bewegings- en ademhalingsoefeningen. Wanneer u last heeft van oedeem passen we onder andere compressietherapie toe. Hieronder verstaan we zwachtelen en het aanmeten van compressie materialen. Als huidtherapeuten zijn wij gespecialiseerd in huid- en wondzorg na oncologische ingrepen. Bij het ontwikkelen van problematische littekens kunnen wij littekentherapie toepassen.Huidzorg
Teselaar 6E
6681 BG Bemmel
088-0028111
info@huidzorg.com
www.huidzorg.com

Behandeling 
aan huis


Oefentherapie Cesar en Mensendieck 

De oefentherapeut Cesar - Mensendieck helpt u bij het verbeteren van de individuele houdings- en bewegingsgewoonten. Als u uw lichaam verkeerd gebruikt of belast ontstaat een sterk verhoogde kans op klachten aan het bewegingsapparaat. 
De oefentherapeut kijkt naar de verbanden tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoonten en stelt met u een behandelprogramma samen. U krijgt inzicht in de reactie van uw lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen, denk hierbij ook aan chronische pijn. Bij chronische pijn leert u wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en leert u hoe hier het beste mee kunt omgaan.  U kunt preventief aan de slag met adviezen en oefeningen tijdens en na kanker. Ook slaapproblemen kunnen door behandeling bij de oefentherapeut verminderen.
Belangrijk is dat u zich bewust wordt van uw mogelijkheden. En dat u leert wat u zelf kunt veranderen om u beter te voelen. U krijgt weer vertrouwen in uw eigen lichaam zodat u uw dagelijkse activiteiten, werk, sport en sociale contacten weer zoveel mogelijk kunt oppakken.

Oefentherapie Cesar De Lint
Esther Vlaanderen
Teselaar 6D
6681 BG Bemmel
024-3094504 / 3483329
info@cesartherapiedelint.nl
www.cesartherapiedelint.nl

Behandeling 
aan huis


Psycholoog 

De psycholoog kan u begeleiden bij de psychische verwerking van uw ziek zijn. De diagnose kanker kan heel ingrijpend zijn en veel onzekerheid met zich mee brengen. U kunt te maken krijgen met vermoeidheid, slaapproblemen en pijnklachten. Maar ook piekeren, somberheid, angst, aandacht- en geheugenproblemen kunnen u belemmeren om een nieuw evenwicht te vinden in deze moeilijke periode. 
De psycholoog kan u en uw naasten uitleg, advies en behandeling geven. Met als doel om weer meer grip op uw leven te krijgen en meer kwaliteit van leven te ervaren.

Psychologenpraktijk
Hofs en de Jager

Saskia de Jager
Teselaar 6B
6681 BG Bemmel
0481-465952
info@psychologenbemmel.nl
www.psychologenbemmel.nl
Psychotherapiepraktijk Scharwächter
Peter Scharwächter
Parksingel 135
6681 ND Bemmel
0481-450434
info@psychotherapiepraktijkscharwachter.nl
psychotherapiepraktijkscharwachter.nlWijkverpleging/Thuiszorg 

De wijkverpleegkundige ondersteunt u in uw eigen, vertrouwde omgeving als dat nodig is met thuiszorg, nachtzorg en gespecialiseerde zorg. Wij bieden oncologische en palliatieve zorg in nauw contact met huisarts en specialist. Er is ook gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding beschikbaar als u geen hulp nodig heeft bij de persoonlijke zorg. Zo zorgen wij voor passende zorg waarmee u uw leven zoveel als mogelijk kunt voortzetten zoals u wenst. U bespreekt met uw wijkverpleegkundige wat u nodig heeft en wat de mogelijkheden zijn. Voor uzelf maar ook ter ondersteuning van uw dierbaren. Wij kunnen bij u thuis advies, informatie en voorlichting geven met betrekking tot vragen over uw ziekteproces op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak.
STMR
Manon van Zwaaij
088-0321611
mvanzwaaij@stmr.nl
www.stmr.nl