Oncologie Netwerk
Midden Gelderland

Oncologie Netwerk Rheden-Dieren

Oncologie Netwerk Rheden-Dieren, neemt kankerpatiënten en hun naasten veel zorgen uit handen. De patiënt hoeft zelf niet op zoek naar de juiste hulpverleners, maar behandelaars wijzen hun patiënt op andere hulp binnen het Oncologie Netwerk. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een oncologie-fysiotherapeut, oedeemtherapeut, ergotherapeut, bandagist, de thuiszorg en een beweegcoach. Maar ook rouwverwerking en ondersteuning bij huishoudelijke zaken behoren tot de opties. Wij proberen de patiënt in een veel groter traject te begeleiden. Met ook aandacht voor partner, familie, werk. Eigenlijk met alles wat er op hun pad komt. Wij wisselen binnen het netwerk ervaringen uit en organiseren alle beschikbare zorg rond de patiënt.

Contactpersoon:
Miriam Donders
026-4955103
Rheden@oncologienetwerkmiddengelderland.nl


Compressiezorg

De compressiespecialist (bandagist) meet therapeutische elastische kousen (steunkousen) voor zowel benen als armen aan. Wij adviseren over verschillende compressiemiddelen, denk daarbij aan compressie hemden, wanneer er sprake is van vochtproblemen in het bovenlichaam. De kousen en compressie hemden beperken de negatieve gevolgen van vaat- en lymfeproblemen en gaan vochtophopingen tegen. De kousen en compressiehulpmiddelen zijn verkrijgbaar in allerlei kleuren. Therapeutische elastische kousen TEK en overige compressiehulpmiddelen worden verstrekt op basis van een verwijzing van de arts.
Movetek Compressiezorg  
Nanne van Cuijk
Rozendaalselaan 34-11
6881 LD Velp
06-58969938
info@movetek.nl
www.movetek.nl

Behandeling aan huis


Ergotherapie

De ergotherapeut richt zich op het effect van de ziekte op het dagelijkse leven. Uitgangspunt is het mogelijk maken van de voor u belangrijke activiteiten. We kijken hierbij naar u als persoon, de activiteit en de omgeving waarin de activiteit wordt uitgevoerd. U leert hoe u meer kunt doen met minder energie en pijn, door activiteiten bijvoorbeeld anders te doen of inspanning en rust beter af te wisselen. Verder geven we advies over woningaanpassingen en de inzet van hulpmiddelen.
Daarnaast is er aandacht voor de mantelzorger om overbelasting te voorkomen. We kijken naar wat de mantelzorger kan doen om u te ondersteunen in uw dagelijkse handelingen.
Samen wordt de afweging gemaakt hoe dit voor u beiden op een efficiënte en comfortabele manier, kan worden uitgevoerd.
Ergotherapie Dieren eo
Amber Rooseboom
Treubstraat 70
6951 BB Dieren
Haverweg 55c
6991 BR Rheden
Zandbergstraat 10
6981 DR Doesburg
06-30139121   
amber@ergotherapie-dieren.nl
www.ergotherapie-dieren.nl

Behandeling aan huis

 
 


 
 Fysiotherapie

De fysiotherapeuten in de oncologie netwerken zijn gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met en na de behandeling van kanker. Veel voorkomende klachten die bij kanker op kunnen treden zijn pijn, vermoeidheid, verminderde beweeglijkheid van gewrichten, verlies van uithoudingsvermogen/ spierkracht en een verminderde balans. De fysiotherapeut kan u helpen om op uw niveau fit te worden en te blijven. De fysiotherapeut behandelt ook de klachten die u kunt krijgen als gevolg van de behandelingen denk hierbij aan oedeem, verminderde spierkracht, stijve gewrichten, stug littekenweefsel, vermoeidheid en pijn in je lichaam. In de behandeling kunnen onder andere mobiliserende technieken, oefentherapie, massagetherapie, compressietherapie, ontspanningstherapie ingezet worden om behandeldoelen te bereiken.  


Fysiotherapie
Miriam Donders FMD+

Merian Sluiter, Hanneke Buijvoets en Miriam Donders
Plaza 21, 6852 RL Huissen (Medisch Centrum Loovelden)
Worth Rhedenseweg 28a
6991 DW Rheden
026-4955103
welkom@fmdplus.nl
www.fysiomiriamdonders.nl

Behandeling aan huis;
Gratis Haal en Brengservice 
 


Verlies- en Rouwtherapie

De verlies- en rouwtherapeut begeleidt u tijdens uw ziekte. Iedereen ervaart de rouw op zijn of haar eigen wijze. Er zijn een aantal veel voorkomende klachten tijdens het rouwen zoals verdriet, een gevoel van eenzaamheid, somberheid en een lusteloos gevoel. Daarnaast ervaren veel mensen slaap- en concentratieproblemen. Afhankelijk van de hulpvraag en uw persoonlijkheid proberen we inzicht te krijgen in uw verlies- en rouwproces. Het verlies van een dierbare of van gezondheid heeft grote gevolgen. Soms lukt het niet om er alleen of met uw naasten uit te komen. Het verlies wegnemen gaat niet, maar we kunnen u helpen uw leven weer op te pakken of om goed afscheid te nemen van het leven en uw naasten.

Praktijk Hooyman
Anita Hooyman
Psychosociale Therapie, Verlies- en Rouwbegeleiding & Tekentherapie
Pinkslo 6, 6923 CH Groessen
0316-343832 of 06-20702948
info@praktijkhooyman.nl
www.praktijkhooyman.nl

Behandeling aan huis


Wijkverpleging/Thuiszorg

De wijkverpleegkundige ondersteunt u in uw eigen, vertrouwde omgeving als dat nodig is met thuiszorg, nachtzorg en gespecialiseerde zorg. Wij bieden oncologische en palliatieve zorg in nauw contact met huisarts en specialist. Er is ook gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding beschikbaar als u geen hulp nodig heeft bij de persoonlijke zorg. Zo zorgen wij voor passende zorg waarmee u uw leven zoveel als mogelijk kunt voortzetten zoals u wenst. U bespreekt met uw wijkverpleegkundige wat u nodig heeft en wat de mogelijkheden zijn. Voor uzelf maar ook ter ondersteuning van uw dierbaren. Wij kunnen bij u thuis advies, informatie en voorlichting geven met betrekking tot vragen over uw ziekteproces op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak.

Buurtzorg team Rheden
Corry Elderman
Groenestraat 42
6991 GG Rheden
06-57021977
Rheden@buurtzorgnederland.com
www.buurtzorgnederland.com

Behandeling aan huis


Overig
Sportbedrijf Rheden
Ilja van Dijk    
Gruttostraat 14, 6883 CN Velp
i.vandijk@rheden.nl
06 2576751
www.sportbedrijfrheden.nl

Behandeling aan huis