Oncologie Netwerk
Midden Gelderland

Oncologie Netwerk Velp

Het Oncologie Netwerk Velp bestaat uit zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van mensen met kanker. Het netwerk heeft onder andere als doel om inzichtelijk te maken welke zorg er in de regio Velp mogelijk is voor mensen met kanker. Daarnaast kunnen mensen met kanker beter geattendeerd worden op de mogelijkheden van de lokale zorg, omdat de zorgverleners goed op de hoogte zijn van elkaars deskundigheid. Op deze manier streven we er naar om tijdens en na de medische behandeling individuele zorg op maat te leveren.

Contactpersoon:
Eefje Yih      
026-3635414 
Velp@oncologienetwerkmiddengelderland.nl


Acupunctuur

De acupuncturist kan helpen bij: misselijkheid en braken bij chemotherapie, vermoeidheid en slapeloosheid, opvliegers en zweten bij hormoontherapie, verminderde eetlust, droge mond, pijnklachten, neuropathie door chemotherapie en gevoelens van somberheid en angst.

Acupunctuur kan goed als aanvullende behandeling naast een reguliere behandeling worden ingezet bij kanker. Zowel rondom de behandelingen met chemo-, radio- of hormoontherapie als tijdens de herstelperiode nadien. Het kan ondersteuning bieden en verlichting geven van bijwerkingen en de kwaliteit van leven verhogen. 

Acupunctuurpraktijk Wagemakers
Peter Wagemakers
Stationsstraat 32
6881 WB Velp
026-3635414
peteracu@upcmail.nl
www.fysiopoosvelp.nl/424-2/

Behandeling
aan huis

 

Compressiezorg

De compressiespecialist (bandagist) meet therapeutische elastische kousen (steunkousen) voor zowel benen als armen aan. Wij adviseren over verschillende compressiemiddelen, denk daarbij aan compressie hemden, wanneer er sprake is van vochtproblemen in het bovenlichaam. De kousen en compressie hemden beperken de negatieve gevolgen van vaat- en lymfeproblemen en gaan vochtophopingen tegen. De kousen en compressiehulpmiddelen zijn verkrijgbaar in allerlei kleuren. Therapeutische elastische kousen TEK en overige compressiehulpmiddelen worden verstrekt op basis van een verwijzing van de arts.
Movetek Compressiezorg
Nanne van Cuijk
Rozendaalselaan 34-11
6881 LD Velp
06-58969938
info@movetek.nl
www.movetek.nl

Behandeling
aan huis


Diëtetiek

De diëtist is dé specialist op het gebied van voeding en diëten. Wanneer u de diagnose kanker heeft of heeft gehad, kunnen er veel vragen ontstaan over wat u wel en niet zou kunnen eten. Vaak kunt u zelf iets bijdragen aan uw gezondheid door op uw voeding te letten: een goede voeding kan vaak invloed hebben op de behandeling en het genezingsproces. Er zijn echter ook dingen die u beter niet kunt doen.

Verder kunnen er tijdens de behandeling klachten optreden zoals slikklachten, maagdarmklachten, smaakverlies, misselijkheid, aankomen of juist afvallen. Een deel van de klachten komt natuurlijk door behandelingen zoals bestraling en medicatie, maar dieetadviezen die op uw situatie zijn toegespitst kunnen de klachten verlichten en u ondersteunen.

Voeding met Visie Velp diëtistenpraktijk
Linda Brouwer
Gezondheidscentrum Velp
Rozendaalselaan 34-8
6881 LD Velp
06-10781692
info@voedingmetvisie.nl
www.voedingmetvisie.nl

 

Behandeling
aan huis


Ergotherapie

De ergotherapeut richt zich op het effect van de ziekte op het dagelijkse leven. Uitgangspunt is het mogelijk maken van de voor u belangrijke activiteiten. We kijken hierbij naar u als persoon, de activiteit en de omgeving waarin de activiteit wordt uitgevoerd. U leert hoe u meer kunt doen met minder energie en pijn, door activiteiten bijvoorbeeld anders te doen of inspanning en rust beter af te wisselen. Verder geven we advies over woningaanpassingen en de inzet van hulpmiddelen.

Daarnaast is er aandacht voor de mantelzorger om overbelasting te voorkomen. We kijken naar wat de mantelzorger kan doen om u te ondersteunen in uw dagelijkse handelingen.
Samen wordt de afweging gemaakt hoe dit voor u beiden op een efficiënte en comfortabele manier, kan worden uitgevoerd.

VIEK Ergotherapie
Anje Korsten
Stationsstraat 32
6881 WB Velp
06-30413780
info@viekergotherapie.nl
www.viekergotherapie.nl

Behandeling
aan huis
Ergotherapie Rijnbeek
Debby Rijnbeek
Rosendaalselaan 30
6891 DG Rozendaal
06-27093780
info@ergotherapierijnbeek.nl
www.ergotherapierijnbeek.nl

Behandeling
aan huis


Fysiotherapie

De fysiotherapeuten in de oncologie netwerken zijn gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met en na de behandeling van kanker. Veel voorkomende klachten die bij kanker op kunnen treden zijn pijn, vermoeidheid, verminderde beweeglijkheid van gewrichten, verlies van uithoudingsvermogen/spierkracht en een verminderde balans. De fysiotherapeut kan u helpen om op uw niveau fit te worden en te blijven. De fysiotherapeut behandelt ook de klachten die u kunt krijgen als gevolg van de behandelingen denk hierbij aan oedeem, verminderde spierkracht, stijve gewrichten, stug littekenweefsel, vermoeidheid en pijn in je lichaam. In de behandeling kunnen onder andere mobiliserende technieken, oefentherapie, massagetherapie, compressietherapie, ontspanningstherapie ingezet worden om behandeldoelen te bereiken.
 

Fysiotherapeutisch
centrum Poos

Mieke Wijnen
Doreth van Haren
Stationsstraat 32
6881 WB Velp
026-3635414
info@fysiopoosvelp.nl
www.fysiopoosvelp.nl

Behandeling
aan huisFysiotherapeutisch centrum Poos - Kinderfysiotherapie bij oncologie
Annemarie Poos
Stationsstraat 32
6881 WB Velp
026-3635414
info@fysiopoosvelp.nl
www.fysiopoosvelp.nl

Behandeling
aan huisFysiotherapie Ter Horst
Lisette Oosterink
Scheldestraat 2
6882 NE Velp
Rozendaalselaan 34-5
6881 LD Velp
026-3620636
lisetteoosterink@fysioterhorst.nl
www.fysioterhorst.nl

Behandeling
aan huis
Oedeemtherapie

De oedeemfysiotherapeut of huidtherapeut kan u behandelen wanneer u beperkt wordt door lymfoedeem. Oedeem is een overmatige ophoping van vocht in weefsel en ontstaat door een verstoord evenwicht in aan- en afvoer van vocht. Door het oedeem is het desbetreffende lichaamsdeel vaak moeilijker te bewegen en voelt zwaar aan.

Lymfoedeem ontstaat vaak als gevolg van een operatie waarbij lymfevaten en lymfeklieren worden beschadigd of (gedeeltelijk) verwijderd of door bestralingstherapie. Tijdens de behandeling van oedeem kan de oedeemfysiotherapeut of huidtherapeut gebruik maken van massage technieken zoals manuele lymfedrainage, oedeemtherapie, bindweefseltechnieken, compressietherapie, zwachtelen, tapen, ademhalings-/ontspanningsoefeningen en oefentherapie.Fysiotherapeutisch
centrum Poos

Mieke Wijnen
Doreth van Haren
Stationsstraat 32
6881 WB Velp
026-3635414
info@fysiopoosvelp.nl
www.fysiopoosvelp.nl

Behandeling
aan huis


Psycholoog

De psycholoog kan u begeleiden bij de psychische verwerking van uw ziek zijn. De diagnose kanker kan heel ingrijpend zijn en veel onzekerheid met zich mee brengen. U kunt te maken krijgen met vermoeidheid, slaapproblemen en pijnklachten. Maar ook piekeren, somberheid, angst, aandacht- en geheugenproblemen kunnen u belemmeren om een nieuw evenwicht te vinden in deze moeilijke periode.
De psycholoog kan u en uw naasten uitleg, advies en behandeling geven. Met als doel om weer meer grip op uw leven te krijgen en meer kwaliteit van leven te ervaren.

Psychologiepraktijk
Aline Rütter

Aline Rütter
Bergweg 3
6881 LL Velp
06-12664194
amrutter@me.com
www.alinerutter.nlWijkverpleging/Thuiszorg

De wijkverpleegkundige ondersteunt u in uw eigen, vertrouwde omgeving als dat nodig is met thuiszorg, nachtzorg en gespecialiseerde zorg. Wij bieden oncologische en palliatieve zorg in nauw contact met huisarts en specialist. Er is ook gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding beschikbaar als u geen hulp nodig heeft bij de persoonlijke zorg. Zo zorgen wij voor passende zorg waarmee u uw leven zoveel als mogelijk kunt voortzetten zoals u wenst. U bespreekt met uw wijkverpleegkundige wat u nodig heeft en wat de mogelijkheden zijn. Voor uzelf maar ook ter ondersteuning van uw dierbaren. Wij kunnen bij u thuis advies, informatie en voorlichting geven met betrekking tot vragen over uw ziekteproces op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak.

Thuiszorg Groot Gelre

Verpleegkundig specialist palliatieve zorg

Ciska Zerstegen en Jeanet Leijs
Wijkverpleegkundige
Marijke Joosten

Rosendaalsestraat 485
6824 KK Arnhem
026-3639223
info@thuiszorggrootgelre.nl
www.driegasthuizengroep.nl/
palliatieve-zorg

Behandeling
aan huisInnoforte - Wijkverpleegkundige
Betty Ligtenberg
026-3849292
WijkverpleegkundigenZorgaanHuis@innoforte-zorg.nl
www.innoforte-zorg.nl

Behandeling
aan huisVrijwilligersorganisatieVrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Midden Gelderland, afdeling Rheden-Rozendaal
Wim Oosterman en Marjoes Veldman
Rosendaalselaan 20
6891 DD Rozendaal
06-27481253
info@vptzmiddengelderland.nl
www.vptz-amg.nl

Behandeling
aan huis