Oncologie Netwerk
Midden Gelderland

Oncologie Netwerk Overbetuwe

Het Oncologie Netwerk Overbetuwe bestaat uit zorgverleners die samenwerken in de eerstelijns zorg in de gemeente Overbetuwe. Door deze samenwerking kan er vanuit verschillende invalshoeken naar de cliënt worden gekeken. De deelnemende zorgverleners hebben speciale kennis en interesse binnen hun vakgebied voor oncologie. Oncologische cliënten en hun familie kunnen gebruik maken van de diensten van dit netwerk.

Oncologie Netwerk Overbetuwe maakt deel uit van het GEZ (Geintegreerde Eerstelijnszorg Midden Betuwe) en levert zorg in de gemeente Overbetuwe op de praktijk van de zorgverlener of bij u thuis.


Diëtist

Wij kunnen u helpen bij algemene vragen over voeding, maar ook  specifiek ten gevolge van  kanker bijvoorbeeld bij ongewenst gewichtsverlies, ondervoeding, smaakverandering, verminderde eetlust, kauw- en slikproblemen. De diëtist vraagt uw voeding na: wat lukt wel, wat niet en wat zijn uw smaakvoorkeuren? Samen met u stelt zij een dieetadvies op en als dat nodig is, zal zij extra hulp inschakelen voor ondersteuning. Wanneer normale voeding niet volstaat, kan de diëtist medische voeding voor u aanvragen.Ergotherapie

Ergotherapie richt zich op het effect van de ziekte op het dagelijkse leven. Uitgangspunt is het mogelijk maken van de voor u belangrijke activiteiten. We kijken hierbij naar u als persoon, de activiteit en de omgeving waarin de activiteit wordt uitgevoerd. U leert hoe u meer kunt doen met minder energie en pijn, door activiteiten bijvoorbeeld anders te doen of inspanning en rust beter af te wisselen. Verder geven we advies over woningaanpassingen en de inzet van hulpmiddelen.


 


Fysiotherapie

Binnen de fysiotherapie begeleiden wij mensen met kanker in de curatieve, palliatieve en terminale fase en streven wij daarbij naar een verbetering en/of behoud van kwaliteit van leven. De fysiotherapeut kan voor, tijdens en na behandeling bij kanker een belangrijke bijdrage leveren bij het herstel, verhoging van de weerstand en de terugkeer naar het dagelijks leven. Een behandeltraject kan bestaan uit onder andere een specifiek, op maat gemaakt beweegprogramma met gerichte spierkracht-training, conditieverbetering en/of ontspanningsoefeningen.


Fysiotherapie Wijnhoven-Gierman
Nienke van den Berg
Locatie Valburg:
Broekstraat 18, 6675 BE Valburg
Locatie Herveld:
Hoofdstraat 85, 6674 BA Herveld
Locatie Dodewaard:
Steegakker 14, 6669 CZ Dodewaard
T. 0488 431 002
n.vandenberg@wijnhoven-gierman.nl
www.fysio-therapie.com

 


Huidtherapie

Verhardingen(fibrose) in de huid, pijn, vocht(lymfoedeem), littekenklachten, het axillary web syndome en bewegingsbeperkingen zijn klachten die veel voorkomen na oncologische behandelingen. Met de juiste zorg en begeleiding kunnen we deze klachten verminderen.
Onze huid- en oedeemtherapeuten zijn gespecialiseerd en bieden een integrale aanpak.

 • Ambulante compressietherapie (zwachtelen)
 • Manuele lymfedrainage, oedeemgrepen, fibrosegrepen en fascie techniek
 • Huidverzorging
 • Wondverzorging
 • Endermologie
 • Bewegings- en ademhalingsoefeningen
 • Littekentherapie
 • Lymftaping
 • Aanmeten van hulpmiddelen zoals lymfepads


Huisartsen

De huisartsen van GEZ Midden Betuwe ( huisartsenpraktijk Zetten en huisartsenpraktijk Herveld) hebben een belangrijke rol in de verschillende fasen van het (oncologisch) zorgtraject als continue factor en gesprekspartner voor hun patiënt. Zij hebben de oncologische patiënt veel te bieden: een generalistische en ziekte-overstijgende persoonsgerichte benadering, een goede beschikbaarheid/bereikbaarheid, en overzicht over en toegang tot een netwerk van eerstelijns- (en zo nodig tweedelijns-) zorgverleners.

Huisartsencentrum Zetten
Brittanjesingel 2
6671 AZ Zetten

 

Logopedie

Een logopedist houdt zich bezig met problemen op het gebied van stem, spraak, taal en slikken.  Deze problemen kunnen optreden bij kanker. Wanneer u moeite heeft met slikken of spreken, bijvoorbeeld als gevolg van bestraling, kan een logopedist u hierbij ondersteunen. Bij hersentumoren kunnen ook taalproblemen optreden waarbij de logopedie kan helpen. Ook bij de revalidatie na operaties in het hals- keel- of neusgebied kan de logopedist ondersteunen.


 

Neuro- en revalidatie psycholoog

De diagnose kanker kan heel ingrijpend zijn en veel onzekerheid met zich mee brengen. U kunt te maken krijgen met vermoeidheid, slaapproblemen en pijnklachten. Maar ook piekergedachten, somberheid, angst, aandacht- en geheugenproblemen kunnen u belemmeren om een nieuw evenwicht te vinden in deze moeilijke periode.

De psycholoog kan u en uw naasten uitleg, advies en behandeling geven. Met als doel om weer meer grip op uw leven te krijgen en meer kwaliteit van leven te ervaren.

 

Oedeemtherapie

De oedeemtherapeut houdt zich bezig met de behandelingen van patiënten die beperkt worden door (lymf)oedeem (vocht). Oedeem is een overmatige ophoping van vocht in weefsel en ontstaat door een verstoord evenwicht in aan- en afvoer van vocht. Oedeem ontstaat vaak als gevolg van een operatie waarbij lymfevaten en lymfeklieren worden beschadigd of (gedeeltelijk) verwijderd. Ook kan oedeem ontstaan door radiotherapie. Tijdens de behandeling van oedeem maken wij gebruik van manuele lymfdrainage (massage technieken), fascietechnieken, compressietherapie, tapen, ademhalings-/ ontspanningstechnieken en oefentherapie.

Fysiotherapie Wijnhoven-Gierman
Nienke van den Berg
Locatie Valburg:
Broekstraat 18, 6675 BE Valburg
Locatie Herveld:
Hoofdstraat 85, 6674 BA Herveld
Locatie Dodewaard:
Steegakker 14, 6669 CZ Dodewaard
T. 0488 431 002
n.vandenberg@wijnhoven-gierman.nl
www.fysio-therapie.comOefentherapie Cesar

Een veel voorkomend verschijnsel is pijn. Pijn bij kanker kan diverse oorzaken hebben; van de ziekte, van de behandeling of pijn door bijkomende factoren zoals verlies van conditie, gewichtsreductie, angst. Doordat pijn door vele factoren wordt beïnvloed, is het soms lastig om te weten hoe hiermee om te gaan.  

De behandeling richt zich op het leren omgaan met de pijn en het ontwikkelen van handvatten hiervoor, zoals:

 • inzicht krijgen in de diverse factoren die pijn beïnvloeden
 • leren ontspannen
 • anders leren bewegen